Hope for Change

 

 

In het gezichtje van mijn kleindochtertje zie ik de onschuld, het zuivere wat de mens bezit maar gaandeweg kwijtraakt, dat ontroerd mijn.  Hoe heerlijk is het om als oudere in gezelschap te mogen vertoeven van zoveel eerlijkheid en puur geluk.

Hoe anders was dat de afgelopen week toen ik de tronie van Mark Rutte op televisie zag.  het geacteerde en geoefende “toneelstukje” waar hij mee voor de gehele Nederlandse natie naar buiten trad.  De boodschap was helder en kort maar krachtig, daar mankeerde het niet aan.  Maar toch hield ik er een “bittere” smaak aan over in mijn mond.  De media (met name de televisie) buitelde over elkaar heen om dit optreden van onze prime minister de hemel in te prijzen, het leek wel op een promo.  Waarom ben ik dan toch zo kritisch?  Om de eenvoudige reden dat ik aan zijn gezichtsuitdrukking kon aflezen dat er geen enkele binding was met de bevolking.  Emotieloos, zakelijk en goed ingestudeerd was zijn optreden.  Maar dient een ware leider van het volk niet uit te stralen dat hij begaan is met zijn bevolking?  Rutte straalt uit dat hij zeer bezorgd is voor de economische schade die het virus kan aanrichten.  Deze man verzoekt/dringt er op aan om de ouderen te beschermen.  Deze man dringt er op aan om afstand te houden van elkaar, om de zorg niet over te belasten.  Heel begrijpelijk en logisch, voorkomen is immers beter als genezen.  Maar was deze Rutte niet verantwoordelijk voor de jarenlange bezuinigingen op de medische zorg en op de zorg voor diezelfde ouderen?  Hij heeft toegekeken hoe twee complete ziekenhuizen failliet gingen?  Hoe hypocriet is hij niet om nu alle aandacht te vragen voor onze ouderen, die onder zijn verantwoording al jarenlang overgeleverd zijn aan beklemmende bezuinigingen.  Die letterlijk urenlang in hun eigen ontlasting zaten/zitten weg te kwijnen.  Hoe hypocriet is hij om nu te roepen dat alle respect naar de zorgmedewerkers moet, terwijl hij heeft toegekeken en ingestemd hoe er tienduizenden zorgmedewerkers de afgelopen jaren op straat werden gezet.  Terwijl wel de grote bedrijven cadeautjes van hem ontvingen in de vorm van belastingverlaging op de winst.    Mijn kritiek op hem is, dat hij geen oprecht, integer en eerlijk persoon is, wat wel van een echte leider verwacht mag worden.  Hij heeft zijn eigen agenda, dat behelst het belang van de multi-nationals  en zijn eigenbelang.  Hij leidt Nederland al jarenlang als de manager van een grote multi- national.  zakelijk en zonder maar een greintje van menselijk beleid.  Te mooie beloftes zijn een politicus eigen, daar zijn de meeste van ons al meerdere keren in getrapt bij hem.  Wij worden bespeeld via de media.  De Romeinse heersers wisten dat al, ging het volk morren dan gaven ze hun brood en de spelen. Puur bedoeld om hen af te leiden van zaken die riekte naar een beerput.  Het huidige systeem heeft gefaald, onze huidige leiders hebben gefaald. Het virus drukt ons nu op de harde feiten en geeft ons op wrede wijze de kans om ons leven nu te beoordelen en te veranderen.

Zoals een oude Romeinse keizer al zei, politiek corrumpeert de mens.  Je moet heel sterk in je schoenen staan om je daar voor af te sluiten.  Al eeuwenlang worden wij grotendeels geregeerd door een apart slag mensen.  Het soort wat niet het beste met de mensheid voor heeft, maar vooral zijn eigenbelangen wilt dienen en dat van de elite.  Wij moeten nu een halt toe roepen aan dat voor ons zo falende beleid.  Alle ‘gewone’ mensen op deze aarde hebben dezelfde wens.  Het opgroeien van hun kinderen in een veilige omgeving met voldoende voedsel en scholing.  Niemand zit op onrust, chaos of een oorlog te wachten. Het is het selecte groepje in deze wereld die ons deze ellende bezorgd en inleid.

Mijn hoop is gevestigd op de nieuwe generatie, de jonge kids van nu.  Wij moeten nu de verantwoording nemen om hun een goede toekomst te kunnen bieden. En laten wij de prijs ervoor betalen, we doen het uiteindelijk voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een mooi voorbeeld vond ik op Facebook, de zeventienjarige Sharon deed een oproep om elkaar te steunen en van hulp te voorzien.  Ze is zeer verbaasd over het egocentrisch gedrag van mensen.  Ze bied zelfs haar hulp aan om de hardwerkende hulpverleners te ondersteunen door middel van  boodschappen te doen of op te passen.   Deze engel geeft mijn de hoop die de jongere generatie hard nodig heeft.  Laat zij een voorbeeld zijn voor velen.  Laten wij hen deze goede eigenschappen van de mens meegeven, opdat er voor hen wel een zorgzame vredelievende verdraagzame samenleving zal zijn.  Een samenleving waar het menselijke aspect de boventoon voert in plaats van of je economisch van waarde bent.  Dat het goede  van de vrije samenleving het beleid zullen bepalen. Dat het respect voor leven en het leven leidend worden.

 

I dream and i hope.

And damm right i support them for change.

 

“Zolang het nog elke morgen licht wordt”
“Zolang is er voor elke dag nog hoop”
“Zolang er 1 mens blijft opstaan”
“Zolang  zal er hoop  blijven”
“Zolang het goede blijft bovendrijven”
“Zal eens het slechte op houden te bestaan”

 

 

 

 

John Cammaro

 

 

 

 

@Copyright 2020

 

All Rights Reserved

 

 

 

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *