Oorlogen worden veroorzaakt en in stand gehouden door degene die er grof aan verdienen

Wij haten elkaar niet, het is de elite die ons tegen elkaar uitspeelt.